הדפסת טמפון

הדפסת טמפון על מגוון חומרים כגון: זכוכית, מתכת, פלסטיק, ועוד. יהדפסה על שטחים לא סטנדרטיים. עו

ייצור גלופות להדפסת טמפון. ע

יגרפיקה ממוחשבת להדפסת טמפון.. ח

דוגמאות להדפסה

פלסטיק

           

 

20

 

 

זכוכית

40

 

   

 

резьба по страусиной скорлупе